на главную  |  карта сайта

схема проезда  |  консультация

 

 

 Главная | Страница не найдена
 

На главную

 

(Приложение N 9 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 439, см. Требования к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц)

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.10.2003 N 630, от 26.02.2004 N 110)

                            +-----------+
                       Форма N іРі1і5і0і0і2і
                            +-----------+
                            +-----------+
 В _______________________________________________   +-----------+
    (наименование регистрирующего органа)        (код)  
                                  
  Уведомление о формировании ликвидационной комиссии юридического 
          лица, назначении ликвидатора          
           (конкурсного управляющего)           
                                  
 +-----------------------------------------------------------------+
 і1. іСведения о юридическом лице в Едином государственном реестреі
 і  іюридических лиц                       і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і1.1.іОрганизационно-правовая форма  і             і
 +----+---------------------------------+--------------------------і
 і1.2.іПолное наименование юридического і             і
 і  ілица               і             і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і1.3.іОсновной государственный    +-------------------------+ і
 і  ірегистрационный номер (ОГРН)  +-------------------------+ і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і1.4.іДата присвоения ОГРН і                   і
 +----+---------------------+--------------------------------------і
 і1.5.іИНН/КПП     і і і і і і і і і і і/і і і і і і і і і і і
 +-----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 і2. іСведения о ликвидационной комиссии (заполняется лист А)   і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і2.1.іДокумент о формировании                   і
 і  іликвидационной комиссии на __________ листах прилагается* і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і2.2.іДата создания ликвидационной комиссии     і       і
 +-----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 і3. іСведения о ликвидаторе (заполняется лист А)         і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і3.1.іДокумент о назначении                    і
 і  іликвидатора на       __________ листах прилагается* і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і3.2.іДата назначения ликвидатора          і       і
 +-----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 і4. іСведения о конкурсном управляющем (заполняется лист А)   і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і4.1.іДокумент о назначении                    і
 і  іконкурсного управляющего на __________ листах прилагается і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і4.2.іДата назначения конкурсного управляющего   і       і
 +-----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 і5. іУчредитель (участник) юридического   Орган, принявший   і
 і  і  лица, принявший решение о    решение о ликвидации  і
 і  і      ликвидации                    і
 і  і        +--+              +--+     і
 і  і        +--+              +--+     і
 і  і         (нужное отметить знаком - V)       і
 і  +------------------------------------------------------------і
 і  і ______________________________________________________  і
 і  і         (наименование органа)           і
 і  +------------------------------------------------------------і
 і  і         і         і           і
 і  +------------------------------------------------------------і
 і  і5.1. Фамилия      5.2. Имя      5.3. Отчество  і
 і  і                    +--------------------і
 і  і                    +--------------------і
 і  і                        (подпись)  і
 +-----------------------------------------------------------------+
                                  
   ____________                         
   *В случаях, установленных законом, документ согласовывается с
 соответствующим органом.                      
                                  
                                  
                                +---+
                           Страница і0і2і
                                +---+
                            +-----------+
                       Форма N іРі1і5і0і0і2і
                            +-----------+
                                  
 +-----------------------------------------------------------------+
 і6. іЗаполняется должностным лицом регистрирующего органа    і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і6.1.і  Уведомление представлено                 і
 і  і    Непосредственно       Почтовым отправлением  і
 і  і      +--+              +--+       і
 і  і      +--+              +--+       і
 і  і        (нужное отметить знаком - V)        і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і6.2.іДата получения документов  і                і
 і  ірегистрирующим органом   і "___" "__________" "_____" і
 і  і              і число   месяц    год  і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і6.3.іВходящий номер ________________               і
 +-----------------------------------------------------------------+
                                  
                                +---+
                           Страница і і і
                                +---+
                            +-----------+
                       Форма N іРі1і5і0і0і2і
                            +-----------+
                             Лист А  
                                  
  Сведения о руководителе ликвидационной комиссии (ликвидаторе), 
            конкурсном управляющем            
                                  
 ___________________________________________________________________
    (полное наименование ликвидируемого юридического лица)    
                                  
 +-----------------------------------------------------------------+
 і1. іДанные о руководителе ликвидационной комиссии (ликвидаторе),і
 і  іконкурсном управляющем                   і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і1.1.іФамилия         і                  і
 +----+------------------------+-----------------------------------і
 і1.2.іИмя           і                  і
 +----+------------------------+-----------------------------------і
 і1.3.іОтчество        і                  і
 +----+------------------------+-----------------------------------і
 і1.4.іИНН (при его наличии)  і і і і і і і і і і і і і      і
 +-----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 і2. іДолжность        і                  і
 +-----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 і3. іДанные документа, удостоверяющего личность         і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і3.1.іВид документа, удостоверяющего личность і          і
 +----+----------------------------------------+-------------------і
 і3.2.іСерия    і3.3.і Номер        і3.4.і Дата выдачи і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і3.5.іКем выдан                          і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і3.6.іКод подразделения і і і і- і і і і          і
 +-----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 і4. іАдрес места жительства                   і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і4.1.іАдрес места жительства в Российской Федерации (при     і
 і  іотсутствии указывается место пребывания)          і
 і  +------------------------------------------------------------і
 і  і4.1.1. Почтовый индекс          і і і і і і і   і
 і  +-----------------------------------------+------------------і
 і  і4.1.2. Субъект Российской Федерации   і         і
 і  +-----------------------------------------+------------------і
 і  і4.1.3. Район               і         і
 і  +-----------------------------------------+------------------і
 і  і4.1.4. Город               і         і
 і  +-----------------------------------------+------------------і
 і  і4.1.5. Населенный пункт         і         і
 і  +-----------------------------------------+------------------і
 і  і4.1.6. Улица (проспект, переулок и т. д.)і         і
 і  +-----------------------------------------+------------------і
 і  і4.1.7. Номер дома  і4.1.8. Корпус    і 4.1.9. Квартира і
 і  і    (владение)  і    (строение)  і    (офис)  і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і4.2.іАдрес места жительства в стране, резидентом которой являетсяі
 і  іруководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор)*     і
 і  +------------------------------------------------------------і
 і  і4.2.1. Страна места жительства і              і
 і  +--------------------------------+---------------------------і
 і  і4.2.2. Адрес места жительства  і              і
 і  і                і              і
 і  і                і              і
 +-----------------------------------------------------------------+
 +-----------------------------------------------------------------+
 і5. іКонтактный телефон:                     і
 +----+------------------------------------------------------------і
 і5.1.іКод  і і і і і і5.2.  і і і і і і і і5.3. і і і і і і і і
 і  і   і і і і і іТелефон і і і і і і і іФакс і і і і і і і і
 +-----------------------------------------------------------------+
                                  
                     +------------------------+
                Заявитель +------------------------+
                         (подпись)     
                                  
   ____________                         
   *Заполняется в  случае,  если  руководитель ликвидационной
 комиссии (ликвидатор) - иностранный гражданин или  лицо  без
 гражданства,  постоянно  проживающее  за  пределами Российской
 Федерации.

Новости компании
15:05
"Однодневки" и их особые приметы
15:45
Вышел новый закон!
15:30
В России появились микропредприятия

 

Законодательство

Гражданский процессуальный кодекс РФ

Земельный кодекс РФ

Налоговый кодекс (Первая часть)

Налоговый кодекс (Вторая часть)

Арбитражный процессуальный кодекс

Жилищный кодекс РФ

Семейный кодекс РФ

Трудовой кодекс РФ

Уголовный кодекс РФ

Кодекс РФ об административных правонарушениях

Закон РФ "О защите прав потребителей"

Закон РФ "Об образовании"

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ"

ФЗ "О некоммерческих организациях"

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

 

Последние сообщения с форума

12 апреля
последствия приобретения крупного

01 апреля
Прошу помочь с Уставом АНО

28 марта
Хочу открыть интернет магазин.

31 января
Бизнес с АТС Auto-Profit

13 декабря
верховный суд разорил российские


Реклама

 
ОООshka.ru - регистрация фирм, предприятий и готовые фирмы ООО, ЗАО, ОАО